Trà Thơm Bát Tiên

Trà Thơm Bát Tiên

  Công dụng: Ăn ngủ tốt, mát gan thận, cơ thể nóng, nội tiết kém. Sử dụng: Pha như trà uống thay nước hàng ngày.