Ba Kích Tím

Ba Kích Tím tươi

Ba kích vị hơi cay, tính ấm, vào kinh thận. Có tác dụng ôn thận, trợ dương, mạnh gân cốt, trừ phong thấp. Công dụng tăng cường khả năng giao hợp, đặc biệt đối với nam giới yếu về mặt này…   Cây thảo, sống nhiều năm, leo bằng thân quấn dài hàng mét. Thân

Ba Kích Tím khô

Ba kích vị hơi cay, tính ấm, vào kinh thận. Có tác dụng ôn thận, trợ dương, mạnh gân cốt, trừ phong thấp. Công dụng tăng cường khả năng giao hợp, đặc biệt đối với nam giới yếu về mặt này…   Cây thảo, sống nhiều năm, leo bằng thân quấn dài hàng mét. Thân